I Bulder har vi innskuddsgaranti

Bulder Bank er et eget merkenavn under Sparebanken Vest, og derfor ikke et eget finansforetak, men en del av finansforetaket Sparebanken Vest. Bulder Bank er omfattet av Sparebanken Vest sin innskuddsgaranti som medlemsbank hos Bankenes sikringsfond. For deg som kunde betyr det at din innskuddsgaranti på 2 millioner kroner gjelder samlet for alle dine innskudd i konseptet Bulder Bank og alle dine øvrige innskudd i Sparebanken Vest. Garantibeløpet på 2 millioner kroner øker derfor ikke ved at du har innskudd i både Bulder Bank og i Sparebanken Vest, og grensen på 2 millioner kroner gjelder også selv om du har flere kontoer i samme bank.
Lurer du på mer om innskuddsgaranti kan du kontakte oss eller besøke nettsidene til Bankenes sikringsfond.