I 2021 utbetalte vi
0,-
i kundeutbytte på lån på 2 millioner per person basert på resultatet i 2020

Kundeutbytte

Din del av bankens overskudd

Er du kunde i Bulder Bank kan du få kundeutbytte. Størrelsen avhenger av hvor mye du har i lån, og på konto gjennom hele året. Utbyttet på et lån på 2.000.000 kr ble 4 000 kr basert på resultatet i 2020.

Kundeutbytte er overskuddsdeling og fastsettes ut fra det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken. Det er ikke garantert utbetaling hvert år.

Slik fungerer det

  • Du kan få kundeutbytte av inntil 2 millioner i lån i banken.
  • Om du har felles lån med noen kan du få av inntil 4 millioner.
  • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i innskudd i banken.
  • Kundeutbyttet gjelder fra første krone og opp til 2 millioner kroner.

Hvorfor får vi utbytte i Bulder Bank?

Bulder Bank er en egen merkevare, men opererer under Sparebanken Vest sin bankkonsesjon. Som kunde i Bulder Bank vil du derfor motta utbytte basert på Sparebanken Vests årlige overskudd og hvor mye du selv har i innskudd og lån i Bulder Bank og Sparebanken Vest.

Det er generalforsamlingen i Sparebanken Vest som hvert år tar stilling til om vi skal utbetale utbytte.

I tabellene over ser du eksempler på hvor store kundeutbyttene kan bli. Et lån på 4.000.000 kr vil basert på resultatene til banken i 2020 gi et utbytte på 8 000 kr.

Spørsmål og svar om kundeutbytte