I 2021 utbetaler vi
0,-
i kundeutbytte på lån på 2 millioner per person

Kundeutbytte

Din del av bankens overskudd

Er du kunde i Bulder Bank kan du få kundeutbytte. Størrelsen avhenger av hvor mye du har i lån, og på konto gjennom hele året. Utbyttet på et lån på 2.000.000 kr ville blitt 4 000 kr basert på resultatet i 2020

Slik fungerer det

  • Du kan få kundeutbytte av inntil 2 millioner i lån i banken.
  • Om du har felles lån med noen kan du få av inntil 4 millioner.
  • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i innskudd i banken.
  • Kundeutbyttet gjelder fra første krone og opp til 2 millioner kroner.

Hvorfor får vi utbytte i Bulder Bank?

Bulder Bank er en egen merkevare, men opererer under Sparebanken Vest sin bankkonsesjon. Som kunde i Bulder Bank vil du derfor motta utbytte basert på Sparebanken Vests årlige overskudd og hvor mye du selv har i innskudd og lån i Bulder Bank og Sparebanken Vest.

Det er generalforsamlingen i Sparebanken Vest som hvert år tar stilling til om vi skal utbetale utbytte. Kundeutbytte er overskuddsdeling og fastsettes ut fra det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken. Det er ikke garantert utbetaling hvert år.

I tabellene over ser du eksempler på hvor store kundeutbyttene kan bli. Et lån på 4.000.000 kr vil basert på resultatene til banken i 2020 gi et utbytte på 8 000 kr.

Spørsmål og svar om kundeutbytte