I 2021 utbetalte vi
0,-
i kundeutbytte på lån på 2 millioner per person basert på resultatet i 2020

Kundeutbytte – din del av bankens overskudd

Er du kunde hos oss kan du få kundeutbytte. Størrelsen avhenger av hvor mye du har i lån, og på konto gjennom hele året. Utbyttet på et lån på 2.000.000 kr ble 4 000 kr basert på resultatet i 2020.

Kundeutbytte er overskuddsdeling og fastsettes ut fra det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken. Det er ikke garantert utbetaling hvert år.

Slik fungerer det

  • Du kan få kundeutbytte av inntil 2 millioner i lån i banken.
  • Om du har felles lån med noen kan du få av inntil 4 millioner.
  • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i innskudd i banken.
  • Kundeutbyttet gjelder fra første krone og opp til 2 millioner kroner.

Hvorfor får du kundeutbytte?

Bulder Bank er en egen merkevare under Sparebanken Vest. Som kunde hos oss vil du derfor motta utbytte basert på Sparebanken Vests årlige overskudd og hvor mye du selv har i innskudd og lån.

Det er generalforsamlingen i Sparebanken Vest som hvert år tar stilling til om vi skal utbetale utbytte.

I tabellene over ser du eksempler på hvor store kundeutbyttene kan bli. Et lån på 4.000.000 kr vil basert på resultatene til banken i 2020 gi et utbytte på 8 000 kr.

Spørsmål og svar om kundeutbytte