Digitalt kort

Ut over ditt fysiske Bulder kort, har du mulighet for å se kortnummer, utløpsdato og en dynamisk CVV i appen. Det er perfekt når du ikke har med kortet og skal betale online.

Mobil med digitalt kort på skjermen
Illustrasjon av kredittkort

Fryzzz

Finner du ikke ditt kort? Da er det lurt of fryse det så alle nye transaksjoner avvises. Dette gjøres enkelt i appen

Se PIN-kode

Så lenge du har mobilen med har du og ditt kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode og din PIN-kode. Alt med biometrisk innlogning i appen.

Illustrasjon av se din PIN-kode
Illustrasjon av bulder kortet

Bruk Bulder kortet

For å kunne kontrollere og se abonnementer må du legge Bulder kortet til som din betalingsmetode på alle dine tjenester. Du kan raskt få tilgang til infomasjonen på korten uten å ha det med fysisk. Du finner ditt digitale Bulder kort i appen.