Webløsning

Bulder Bank er en mobil app, og har ingen nåværende planer om å tilby en webbasert løsning. Vi mener fremtidens finanstjenester bare skjer på mobil. På nye Macbooks og Chromebooks kan du dowloade appen og bruke den der.

Vi vett mange er vant til nettbank, men omvendt at de fleste ting kan gjøres fra mobil. Vi tror at de fleste banktjenester kan utføres på mobil og vil kun i få tilfelle lage web grensesnitt (boligsøknad og andre søknadsprosser).