Hvor lang tid tar det før pengene kommer inn på konto i en annen bank?

Vær oppmerksom på at tidspunktene under ikke er absolutte. Du gjør betalingen mellom kl. 00:25 og kl. 09:30 - pengene er på konto samme formiddag innen kl.12:00 Du gjør betalingen mellom kl. 09:30 og kl. 12:00 - pengene er på konto samme ettermiddag innen kl. 14:00 Du gjør betalingen mellom kl. 12:00 og kl. 13:50 - pengene er på konto samme kveld innen kl. 18:00 Du gjør betalingen mellom kl. 13:50 og kl. 00.25 neste bankdag - pengene er på konto samme morgen innen kl. 08:00

Flere spørsmål i kategorien
Betaling

Tilbake