Ingen eiendommer i Kartverket?

Vi vil anbefale deg å kontake Kartverket på kartverket.no for å finne ut hvofor din bolig ikke er registrert der.

Flere spørsmål i kategorien
Boliglån

Tilbake