Jeg får avslag grunnet urådighet, hva betyr det?

Når det er registrert en urådgihet på en eiendom betyr det at det er tinglyst et forbud mot at en eiendom kan selges eller pantsettes. Det er ikke mulig for oss å tinglyse automatisk pant i eiendommer som har registrert en urådighet, men disse sakene må behandles manuelt av jurister hos kartverket. På grunn av dette er det ikke mulig for oss å ta pant i eiendommer med urådighet, før denne urådigheten fjernes. Du kan ta kontakt enten med kartverket for mer informasjon om hva denne urådigheten går ut på.

Flere spørsmål i kategorien
Boliglån

Tilbake