Jeg har fått avslag på søknaden med for dårlig områdescore som begrunnelse, hvorfor det?

Forklaringen på at din søknad ble avslått er at området eiendommen din befinner seg i fikk en lav områdescore". Det betyr ikke at området er dårlig, men at usikkerheten rundt automatisk verdisetting er høyere enn hva som er vanlig i områder der det omsettes flere boliger. Vi jobber hver dag med å utvide våre kriterier for innvilgelse av lån, men enn så lenge må du nok vente noe med å flytte lånet ditt til Bulder Bank.

Flere spørsmål i kategorien
Boliglån

Tilbake