Må Bulder ha e-takst for å innvilge søknaden?

Du kan helt fint sende en søknad og flytte lånet uten å endre boligverdien din. Vi vil da ta utgangspunkt i boligverdien vi finner, og som vi viser deg i prosessen. Du kan når som helst i løpet av ditt kundeforhold få tak i en e-takst. Vi vil da automatisk justere din boligverdi (og rente) i henhold til verdien på e-taksten.

Flere spørsmål i kategorien
Boliglån

Tilbake