Hva må dere ha inn for å avslutte kundeforholdet ved dødsfall?

Dersom du ønsker å avslutte kundeforholdet må du sende oss en bekreftet kopi av skifteattest per post. Vi må også ha fullmaktsskjema fra alle arvinger, den finner du her. Kopi av gyldig legitimasjon til alle arvingene. Alle kopier må være merket "rett kopi" – dette kan blant annet gjøres av tingretten, politiet, domstol, andre kommunale og statlige etater, finansinstitusjoner, revisorer, regnskapsførere og advokater. Undertegnet brev med anmodning om å avslutte avdødes kontoer og fond Kontonummeret som pengene skal overføres til. Du må selv sørge for å fordele videre til arvingene. Du trenger ikke å sende avdødes bankkort og kredittkort til oss, men klipp dem i stykker

Flere spørsmål i kategorien
Nødsituasjon

Tilbake