Hvordan melde om dødsfall?

Melding om dødsfall må meldes oss på telefon eller per chat via app i Support. Vi har åpent hverdager mellom kl. 09-15. Melding kan ikke sendes per mail.

Flere spørsmål i kategorien
Nødsituasjon

Tilbake