Jeg har mistet kort og mobil i utlandet, kan jeg få nødkontanter og/eller nødkort av Bulder Bank?

Ja, det kan du. Ring til oss på tlf. +47 4687 1000, valg 1, så hjelper vi deg.

Flere spørsmål i kategorien
Nødsituasjon

Tilbake