Kan medlåntaker disponere dette fritt?

Dersom det er to låntakere, kan både hovedlåntaker og medlåntakere disponere rammelånet i Bulder appen. Dere vil da få muligheten til å se lånedetaljer og overføre fra rammelånet.

Flere spørsmål i kategorien
Rammelån

Tilbake