Vilkår bonus

Nå kan også dine venner, familie og bekjente få oppleve et boliglån som automatisk setter ned renten basert på økning i boligverdien eller at lånesummen går ned.

Slik fungerer det:

Verv en person som Bulder boliglånskunde og både verver og den som blir vervet (hovedlåntaker) får 500 bonuspoeng.

Bonuspoengene blir synlig i din app under «Min Bulder» når den som har blitt vervet har fått utbetalt sitt boliglån i Bulder Bank.

Både verver og den som blir vervet kan når som helst veksle bonuspoengene til NOK ved å velge «Utbetal Bonus» under «Min Bulder». Et bonuspoeng utgjør en krone, slik at 500 bonuspoeng utgjør 500 kroner.

Etter veksling vil pengene være på valgfri konto i Bulder Bank i løpet av få dager.

Følgende vilkår gjelder:

Verving kan bare gjøres gjennom Bulder-appen eller ved å dele din personlige lenke med den du vil verve. Den du inviterer må bruke den personlige lenken som inngang til å søke boliglån. Dersom den som verves ikke bruker den personlige lenken som inngang til å søke om boliglån, kan ikke bonus registreres etter at personen har fått innvilget lån.

Det utbetales først bonus når den som er blitt vervet har fått utbetalt sitt boliglån i Bulder Bank. Av personvernhensyn opplyses ikke hvem avde du har forsøkt å verve som faktisk har blitt boliglånskunder.

En kunde kan bare bli vervet 1 gang som boliglånskunde.

Det er ingen begrensninger på antall kunder man kan verve.

Utbetaling av bonus kan ta opptil 3 til 5 virkedager etter veksling.

Utbetaling av bonus kan i noen tilfeller bli regnet som skattepliktig inntekt. Ta kontakt med ditt skattekontor dersom du er usikker på skattemessig status for dine bonusutbetalinger.

Ved endringer i bonusvilkårene for boliglån, vil Bulder Bank kommunisere dette i appen. Bonuspoeng som er opptjent før bonusvilkårene ble endret, vil uansett kunne utbetales til valgfri konto i Bulder Bank som beskrevet over.

Kontakt:

Hvis du har spørsmål til bonusvilkårene for boliglån, kan du kontakte oss på e-post kontakt@bulderbank.no.